Panelsamtal:

Könsrelaterade maktstrukturer inom byggbranschen, med fokus på arkitektur och stadsbyggnad

Plats: Teatern, Arkitekthögskolan, Konstnärligt campus

Datum: 2018-03-07

Tid: 16.00 - 17.30

Panelsamtalet riktar sig till: studenter, samhällsbyggare, allmänheten. 

Språk: svenska

 

Under hashtagen #sistaspikenikistan har kvinnor inom byggbranschen delat med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier, övergrepp och våld. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig och många vill nu gå från ord till handling. På Arkitekthögskolan i Umeå ordnas därför ett panelsamtal där könsrelaterade maktstrukturer inom byggbranschen, med fokus på arkitektur och stadsbyggnad ska diskuteras.

Sistaspikenikistan Logga Crop

Under panelsamtalet kommer frågor som rör arbetsmiljön inom byggbranschen att beröras men med valda fokus på arkitektur och stadsbyggnad så är det en chans att diskutera hur könsrelaterade maktstrukturer även sträcker sig utanför arbetsplatsen och formar arkitekturen och stadsrummet.

Alla som arbetar med samhällsbyggande har ett stort ansvar att motverka de sociala normer och strukturer som skapar diskriminering, sexism och ett ojämlikt samhälle. Efter det som belysts i #metoo-rörelsen är det extra angeläget att ta fasta på de frågeställningar som lyfts fram i debatten. Vi behöver prata om hur arkitektur påverkar och kan bidra till jämställdhet, för vem och av vilka staden formas och hur vi kan bidra till ett socialt rättvist och jämlikt samhälle tillsammans. Vi vill bjuda in till ett samtal med lokala aktörer som arbetar med jämställdhet i sina uppdrag, säger Ana Betancour, rektor vid Arkitekthögskolan, Umeå universitet.

En av initiativtagarna till #sistaspikenikistan är Arkitekthögskolans alumni Cajsa Winge som kommer agera moderator under panelsamtalet den 7 mars. Panelen består av Ana Betancour, professor i arkitektur och rektor vid Arkitekthögskolan, Anna Lundberg, kontorschef på Sweco i Umeå, Anna-Carin Dahlberg, kontorschef på White i Umeå, samt Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg på Umeå kommun.

Panelsamtal

Cajsa Winge är en av initiativtagarna till #sistaspikenikistan, arkitekt och tidigare student på Arkitekthögskolan. Foto: Jonas Malmström

  

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur. Skolan har som mål att utbilda framtida arkitekter som kan arbeta för social förändring, mot ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt till professionen.

www.arch.umu.se

 

För mer information, kontakta gärna:

Emelie El-Habta, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
E-post: emelie.el-habta@umu.se