Kontakta oss

All personal på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet finns tillgänglig via mejl och telefon.

Du hittar kontaktuppgifter till alla anställda på denna sida.

 

Studieadministrationen

Studieadministrationen kan du kontakta i frågor som rör dina studier; registrering, studieavbrott, pedagogiskt stöd, studievägledning med mera.

Under normala förhållanden har studieadministrationen besökstider med drop-in tider på plats på Arkitekthögskolan. Men under rådande omständigheter sker möten digitalt.

Du kan boka en tid med personal från studieadministrationen genom att välja en av de angivna tiderna i doodle. Du kommer då att få en zoom-länk skickad till din mejladress avsedd för den tid du valt. 

För att vi ska kunna skicka zoom-länken till dig är det viktigt att du skriver in din mejladress i spalten "namn" när du bokar tiden.

 

Anna Ericsson: https://doodle.com/poll/3585646478ktgda7

tisdagar 13-15 och torsdagar 10-12

Frågor som rör Arkitektprogrammet, studieavbrott och studieuppehåll, andra studierelaterade frågor.

Sofia Mikaelsson: https://doodle.com/poll/qzcumbxd8mrsb4ns

måndagar 13-15 och torsdagar 8-10

Utbytesstudier, beslut om pedagogiskt stöd, frågor om tillgodoräknande.