Lokaler och verkstad

Lokaler

Tillgång till lokalerna

Arkitekthögskolan är öppen måndag - fredag klockan 07:30 - 17:00 under ordinarie studiedagar.

Övriga tider använder du ditt UmU-kort och PIN-kod för tillträde till byggnaden. För att gå ut när byggnaden är låst använder du den nyckelknapp som finns intill ytterdörrarna. De gröna nödhantagen får endast användas vid en nödsituation eftersom de utlöser ett larm!
  

Hur får jag UmU-kortet?

Du får ett e-postmeddelande om hur du ska ansöka om UmU-kortet. Du som är ny som student vid Umeå universitet måste först aktivera ditt användarkonto för att kunna skaffa UmU-kortet. Observera att det tar cirka en vecka efter aktiveringen av ditt studentkonto innan du får e-postmeddelandet om UmU-kortet.
  

För dig som fortsätter dina studier

För dig som redan har ett UmU-kort kommer accessen automatiskt att uppdateras så att du har tillgång till Arkitekthögskolans lokaler när du är registrerad på terminens kurser. Om datumet på kortet har gått ut kan detta uppdateras med en maskin som finns placerad utanför HumLab X intill Bildmuseet. Detta kan även göras vid Infocenter i Universum.

Om du har problem med ditt kort kontaktar du vår hustekniker Kent Brodin.

Om du upptäcker några fel på byggnaden kontaktar du någon av vår tekniska personal.

Lokalbokning

Undervisningslokaler på Arkitekthögskolan kan bokas av lärare i bokningssystemet TimeEdit. Studenter kan se bokningar och scheman i TimeEdit web:
https://se.timeedit.net/web/umu/

Som student har du möjlighet att boka grupprum i anslutning till dina pågående kurser. Grupprum finns bland annat i Universum och universitetsbiblioteket. Bokningar kan göras i TimeEdit fem dagar framåt för max tre tillfällen. CAS-inloggning krävs.

För ytterligare information kontakta Infocenter, 090 786 50 00.

 

Verkstad

 MG 1323 2

Dörrarna till verkstaden är öppna klockan 07:45 - 17:30. Övriga tider använder du ditt UmU-kort för att komma in. De stora maskinerna kan användas 08:00 - 17:00. Du kan fortfarande använda handverktyg och mindre maskiner (220V) övrig tid.
  

Verkstadskörkort

Alla nya studenter på Arkitekthögskolan ska få en introduktion till hur man använder maskinerna i verkstaden. Tillfällen för nya studenter att ta verkstadskörkort anordnas i början av varje läsår. Kontakta årskursansvarig om du inte har fått ta verkstadskörkort.

Arbeta aldrig ensam i verkstaden!
 

Att köpa material i verkstaden

Kartong- och trämaterial kan köpas i verkstaden. Fråga Håkan Hansson eller Kent Brodin för mer information.

  

Avfall och återvinning

  • Det finns papperskorgar för brännbart avfall på varje våning.
  • En pappersinsamling finns intill skrivarna på plan 3.
  • Fler återvinningskärl finns i korridoren utanför verkstaden på plan 1.
  • Betong, stenmaterial, metaller och stora föremål kan kastas i den container som står utanför verkstaden.
  • Trämaterial sorteras i verkstaden.
  • Glas, kemikalier, batterier och elektronik ska samlas in i verkstaden.

Kasta aldrig elektronik eller kemikalier bland brännbart avfall!

Tack för att du tänker på miljön!

Om du har några frågor kan du kontakta Kent Brodin eller Håkan Hansson.