Resultat och intyg

Studieresultat

När dina poäng och betyg rapporterats in i studiedokumentationssystemet Ladok kan du själv se dem i Portalen under fliken Mina studier. Dina betyg rapporteras in inom 25 arbetsdagar efter examinationstillfället. Om du inte har fått dina betyg efter 25 arbetsdagar ber vi dig kontakta vår studieadministratör.

Moment

Alla kurser har minst ett obligatoriskt moment. Det kan exempelvis vara en presentation, uppsats eller ett projekt. Varje moment har en provkod, ett namn samt en poängomfattning. Poängsumman för alla moment på en kurs ska vara lika med totalpoängen för kursen. Momenten för varje enskild kurs står angiven i kursplanen.

Kursplaner för kurser som ges på Arkitekthögskolan

Slutbetyg

När du godkänts på samtliga moment i en kurs, ska avdelningen som ansvarar för kursen slutrapportera dig på kursen. I och med slutrapporteringen får du ett slutbetyg på kursen. När du har fått slutbetyg listas kursen i Resultat och Avslutade kurser i Portalen.   

Studieintyg

Du kan själv skriva ut ett giltigt resultatintyg, registreringsintyg eller ett nationellt intyg i Portalen.

Det kan du sedan använda när du exempelvis söker arbete, studier eller stipendier. Äktheten på intyget kan arbetsgivare och liknande enkelt kontrollera med en verifieringskod.

 • Studentwebben

  Studentwebben innehåller personliga tjänster för dig som student, här kan du exempelvis skapa studieintyg, ansöka om examen och ändra tillfällig adress.

 • Besökstider för studieadministration

  Drop-in:
  Tisdagar: 8.30 - 10.30
  Torsdagar: 14.00 - 16.00 

  För övriga tider, boka med studieadministratör.