Schema

Här publiceras kursscheman innan terminen börjar. För uppdateringar och scheman för senare delar av termin, se respektive Cambro-sajt.

Höstterminen 2020

Det här schemat är ett blockschema för hela skolan. Alla studenter börjar varje hösttermin med vad vi på UMA kallar Vertical Workshop:

Pdficon Small Blockschema HT 2020

För studenter som börjar första året på Arkitektprogrammet så har ni nedan ett schema för de första fyra veckorna på terminen:

Pdficon Small UMA1_Schema_Första veckorna av terminen