Schema

Här publiceras kursscheman innan terminen börjar. För uppdateringar och scheman för senare delar av termin, se respektive Cambro-sajt.

Höstterminen 2020

Det här schemat är ett blockschema för hela skolan. Alla studenter börjar varje hösttermin med vad vi på UMA kallar Vertical Workshop:

Pdficon Small Blockschema HT 2020

Detaljerat schema för Vertical Workshop:

Pdficon Small Vertical Workshop 2020

Nedan finns schema för årskurs 1, studios i årskurs 2-5 samt övriga kurser årskurs 2-5 för veckorna efter Vertical Workshop:

UMA 1:
Pdficon Small UMA1 Fall Semester 2020 (Uppdaterat 2020-09-18)

Studio 1:
Pdficon Small Studio 1 Schedule Fall 2020 (Uppdaterat 2020-09-18)


Studio 2:
Pdficon Small Studio 2 Schedule (Uppdaterat 2020-09-18)

Studio 3:
Pdficon Small Studio 3 (Uppdaterat 2020-09-18)

Studio 10:
Pdficon Small Studio_10_Fall_Schedule 2020 (Uppdaterat 2020-09-18)

Studio 11:
Pdficon Small Studio 11 Fall Schedule 2020 (Uppdaterat 2020-09-11)

Studio 12:
Pdficon Small Studio 11 Fall Schedule 2020  (Uppdaterat 2020-09-18)

Supporting Studies, UMA 2:
Pdficon Small UMA2 Supporting Studies Schedule (Uppdaterat 2020-09-18)

Supporting Studies, UMA 3:
Pdficon Small UMA3 Supporting Studies Schedule 202021

Supporting Studies, UMA 4:
Pdficon Small Theory and History UMA4_Course Schedule Fall Semester 2020

Supporting Studies, UMA 5:
Pdficon Small Theory and History UMA5_Course Schedule Fall Semester 2020