Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Om du behöver göra ett uppehåll i dina studier för att återuppta dem vid ett senare tillfälle kan du ansöka om ett studieuppehåll. Du fyller i och singerar blanketten som ska lämnas in till studieadministrationen.

Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen för en viss termin om du anmäler dig för återupptagande av studierna enligt reglerna som anges i regelverket för studieadministration på grund-och avancerad nivå

För att ansökan om studieuppehåll ska medges krävs särskilda skäl. Sådana särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. 

Om du inte har ett särskilt skäl för studieuppehåll kan du läsa mer nedan om möjligheten att anmäla studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år. 

Anmälan om studieuppehåll görs på särskild blankett:

Document Pdf  Blankett: Ansökan om studieuppehåll

Anmälan om studieavbrott 

Om du anmäler studieavbrott innebär det att din antagning på aktuellt kurs- eller programtillfälle upphör att gälla. Studieavbrott innebär dessutom att du inte är garanterad plats om du önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle.

Studieuppehåll med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år

Genom att anmäla studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år deltar du i en prioriterad urvalsgrupp om du ansöker till senare del av program eller motsvarande, inom ett år från datumet för studieavbrottet.

Innan du fyller i och skickar in anmälan är det viktigt att du läser igenom regler för studieavbrott i regelverket för studieadministration på grund-och avancerad nivå för att bland annat få information om hur en anmälan om studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år påverkar ett eventuellt återupptagande av studierna. Där kan du även läsa om hur du ska göra för att återuppta studierna.

Document Pdf   Blankett: Anmälan om studieavbrott