Information angående Covid-19

Som institution vid Umeå universitet följer Arkitekthögskolan löpande utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19 och anpassar våra rutiner utifrån universitetets direktiv samt utifrån omständigheter på institutionsnivå.

Till följd av regeringens beslut den 17 mars 2020 har Arkitekthögskolan helt gått över till att bedriva utbildningsverksamheten på distans. Våra lokaler är från och med den 18 mars 2020 till och med den 7 juni 2020 (resten av vårterminen) stängda för studenter och allmänhet. Alla tidigare annonserade offentliga evenemang är inställda alternativt omställda till att genomföras internt på distans. 

Då nya omständigheter kan komma att leda till nya riktlinjer hänvisar vi till Umeå universitets centrala sida för senaste uppdateringar - klicka här

Studerande på Arkitekthögskolan får löpande uppdaterad information från institutionen via e-post.