Lediga jobb

Vill du jobba på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet?

Universitetslektorer i arkitektur
1-3 permanenta positioner, 100 %
Sista ansökningsdag   2020-02-25

Arkitekthögskolan letar nu efter lektorer inom arkitektur med en specialisering mot socialt hållbar utveckling och stadsomvandlingsstrategier, eller annan lämplig inriktning 100%. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå i kombination med forskning. 

Behörig att anställas som universitetslektor på vetenskaplig grund är enligt högskoleförordningen (4 kap. 43§) den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Arkitektexamen eller motsvarande från en erkänd arkitekthögskola är ett krav.

Mer information och ansökningshandling finns här

 

Postdoktoralt stipendium
Stipendium, 2 år
Sista ansökningsdag   2020-03-27

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet utlyser ett postdoktoralt stipendium för studier om hur trä kan användas i arkitektutbildningen inom arbetssättet "design-build". Stipendiet är på två år och finansierat av Kempestiftelserna.

Mer information och ansökningshandling finns här.