Storys & Projekt

I samarbete med Bildmuseet: Passager med Do Ho Suh

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Konstnären Do Ho Suh besökte Arkitekthögskolan för en föreläsning i samband med vernissagen av sin utställning på Bildmuseet. 

"Jag ser livet som en resa utan någon fastställd början eller tydligt mål", säger Do Ho Suh. "Vi tenderar att hela tiden fokusera på målet och slutdestinationen och glömma bort mellanrummen. Men utan dessa vardagliga rum som ingen lägger märke till, kan man inte ta sig från punkt a till punkt b."

Do Ho Suh är intresserad av hur vi organiserar och upplever rummet omkring oss och hur vi därigenom försöker förstå världen och oss själva. Inspirerad av sitt kringflackande liv har Do Ho Suh länge arbetat med idén om hemmet som både en fysisk form och en levd erfarenhet. Han påminner oss om att hur långt vi än flyttar så bär vi vårt hem med oss. I minnet kan vi alltid återskapa de rum där vi tillbringat våra liv.

I sin konst har Do Ho Suh omsorgsfullt dokumenterat de rum där han bott och arbetat, sitt barndomshem i Sydkorea och lägenheter och ateljéer i New York och London, för att sedan minutiöst återskapa dem i full skala som visuellt slående skulpturala konstverk. I transparenta textila strukturer gestaltar han erfarenheter av mobilitet och förändring, av att överskrida gränser och att röra sig mellan olika mentala rum och tillstånd.

För mer information, kontakta gärna:

Emelie El-Habta, Institutionsadministratör på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
E-post: emelie.el-habta@umu.se

Läs mer om Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.