Storys & Projekt

Un-Fashion Show med UMA1

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Body Shelter/Un-Fashion Show är resultatet av en veckas workshop av studenterna i årskurs ett. De har byggt strukturella skal i skala 1:1 för att undersöka tillfälliga och statiska interaktioner mellan kropp och rum. Detta kroppsskal representerar kroppens intima utrymme för enkla rörelser och grundläggande relationer till andra kroppar och rum.

Läs hela artikeln här, på engelska.

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.