Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Ethics in Architecture, Executing Care

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

I sin föreläsning nämnde Torange Khonsari teorier om etik som relaterar till arkitekten. Hon påvisade varför tilliten till arkitekten som expert försvagats och betonade bristen på innovativa sätt att arbeta med arkitektur som i förlängningen skulle kunna expandera disciplinen och arkitektens roll inom en etisk och kritisk praktik.

Det är lätt att tala om omtanke och social hållbarhet, det gör gärna politiker och andra yrkesverksamma, men hur arbetar du med omtanke inom arkitektur och stöttar de utan, eller med en marginaliserad, röst? Den frågan ställde Torange Khonsari under sin föreläsning Ethics in Architecture, Executing Care. Hon menade att vi fortfarande dröjer oss kvar vid den stereotypiska bilden av en arkitekt som någon som måste liera sig med den toppstyrda makten. Etik och etiskt ansvar diskuteras framför allt inom arkitektur utifrån perspektivet av arkitektens professionella roll. Etik ses sällan som något arkitekten måste förhålla sig till gentemot medborgare, trots att design och stadsplanering är både är politiskt och samhällsbildande.

Torange Khonsari är akademiker och praktiserande arkitekt, specialiserad i medborgarledd samhällsutveckling. Hon är en av grundarna till konst- och arkitektkontoret Public Works (2004), ett tvärvetenskapligt kontor som arbetar i gränslandet mellan konst som involverar deltagaren, arkitektur, antropologi och politik. Public Works testar och implementerar forskning som utförs på London Metropolitan University. Khonsari är konsult åt Londons borgmästare inom gruppen Specialist Assistant Team, i samhälls- och kulturutveckling. Hon är universitetslektor på London Metropolitan University där hon driver Mastersprogrammet Design for Cultural Commons. Hon har varit konsult i hållbar utveckling på FN:s boende- och bosättningsorgan UN-HABITAT.  

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.