Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Help us help, share your home

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Boendesituationen för unga flyktingar i Umeå diskuterades på Arkitekthögskolan när ett seminarium under temat demokrati och arkitektur anordnades med organisationen Arezo den 28 mars. Initiativet kom från ett kandidatprojekt av arkitektstudenten Gabriella Magnusson och seminariet har arrangerats och genomförts gemensamt av institutionsledning och personal på Arkitekthögskolan.

Seminariet inleddes med en föreläsning av representanter från organisationen Arezo, som är ett lokalt nätverk som genom socialt engagemang arbetar för att förbättra boendesituationen för unga flyktingar.

- Tiden för asylprocessen är osäker och i Umeå har vi ungdomar som efter två år fortfarande väntar på ett besked. När de sedan fyller 18 år har de inte längre rätt att bo i något av Umeå kommuns boenden för flyktingbarn utan blir i stället flyttade till en ledig plats någonstans i Sverige, i något av Migrationsverkets boende för vuxna. När de flyttat till en ny kommun förlorar de i regel sitt hem, sin gemenskap och det lokala nätverk de byggt upp. Syftet med Arezo är att skapa möjligheter för dessa unga flyktingar att stanna i Umeå under hela asylprocessen. Genom att bygga en social infrastruktur på lokal nivå kan Arezo arbeta med mänskliga rättigheter där övriga system sviker, säger Gunilla Grenholm, koordinator på Arezo.

Under föreläsningen gav också Gunilla Grenholm, tillsammans med Nils Rådström från Röda Korset, en bra bild av hur man kan arbeta organisatoriskt inom lokala initiativ, hur en organisation utan hierarkier kan vara strukturerad och hur man som anställd kan arbeta med volontärer. Gunilla Grenholm beskrev också hur ekonomiskt stöd från Umeå kommun förändrat organisationen och hur det möjliggjort att de nu lyckats hitta familjer åt 70 ungdomar i Umeå.

Föreläsningen avslutades av Jafar Nazari som berättade om den långa och många gånger farliga resan som tog honom från Kabul, Afghanistan till Umeå, Sverige. Åhörarna fick en klar inblick i vilka hinder flyktingar, som lyckats ta sig ända hit, har varit tvungna att överkomma, och vilka öden som mötte alla de människor som inte tog sig ända fram.

Föreläsningen öppnade upp för det efterföljande samtalet om vad arkitekturen kan spela för roll i den aktuella situationen för unga flyktingar i Umeå.

IMG 6900 Matilda SvenskDemokrati och arkitektur är tema för föreläsningsserie på Arkitekthögskolan. Foto: Matilda Svensk

- Vi lever i ett demokratiskt samhälle och behöver förstå vad det betyder att verka demokratiskt. Som arkitekt behöver vi ta oss an olika frågor som tar sin plats i det fysiska rummet, så som att migration tar sin plats både lokalt i Umeå men också globalt. Det går inte att särskilja de fysiska förhållandena från de sociala i samhället, sa Marie Kraft, arkitekt och lärare på Arkitekthögskolan.

Nils Rådström påpekade att politiken kring migration och integration har förändrats de senaste åren och att det på lokal nivå påverkar stadsplaneringens utformning. Gunilla Grenholm lyfte också att barn under 18 år som bor i familjehem genom socialtjänsten måste ha ett eget rum. Hon påpekade att i många andra länder är det vanligt att bo hela familjer i samma rum, men att i Sverige är normen att varje barn har sitt eget. I en allt mer globaliserad värld finns det utrymme att ifrågasätta våra egna föreställningar om vad ett bra boende är.

 

För mer information, kontakta gärna:

Emelie El-Habta, Institutionsadministratör på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
E-post: emelie.el-habta@umu.se

Läs mer om Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

 

 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.