Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Marge - In various scales

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Föreläsningen av Susanne Ramel beskrev kontoret Marges arbetsmetoder genom några av deras mest uppmärksammade projekt - ett äldreboende i Örebro, en sittbänk  ett museum och en kiosk mitt emot Stockholms slott.

Marge Arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor -  på ritbordet har kontoret idag bla ett stadsutveklingsprojekt mitt i centrala Stockholm vid Sergelstorg, foderförvaring för hjortar i UpplandsVäsby, naturrum på Öland, ombyggnad av judiska museet samt flertalet skolor och äldreboenden.  

Marge Arkitekter arbetar med samtida arkitektur som tar avstamp i ett grundligt analysarbete av plats och program som sedan leder till strategiska och starkt konceptuella lösningar. Analysarbetet är ett verktyg för att zooma ut och i en vidare mening undersöka platsen utifrån fysiska och sociala faktorer. Målsättningen för Marge är att genom starka arkitektoniska idéer skapa förutsättningar för socialt såväl som ekologiskt hållbara miljöer. Oavsett skala, om det är en möbel, ett hus eller stadsutveckling så arbetar kontoret enl samma metod. 

Marge Arkitekter startades 2002 av Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell, Louise Masreliez och Susanne Ramel. Kontoret blev snabbt erkända som ett av de unga kontor som representerar en samtida arkitekturutveckling i Sverige. Kontoret har en utförlig och bred referensportfölj med såväl privata, kommersiella som offentliga projekt. Marge Arkitekter är publicerat i nationell och internationell press samt utställda i Sverige och Europa. Marge har idag ca 30 anställda.

Bild: Johan Fowelin/Love Oijens

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.