Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Cybernetic Forests and Radical Education

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Föreläsningen med professor Peter Lang behandlade hur Superstudio, Archizoom och 9999 alla medverkade i arkitekturtävlingen för det nya campus på University of Florence år 1970 - 1971.

Föreläsningen med professor Peter Lang behandlade hur Superstudio, Archizoom och 9999 alla medverkade i arkitekturtävlingen för det nya campus på University of Florence år 1970 - 1971. Tävlingen var kontroversiell från början eftersom det blev en plattform för debatter angående utbildningens roll i att definiera framtidens arkitektur. Två strömmar uppstod ur tävlingen, en som fokuserade på infrastruktur i staden och lösningar för megastrukturer, och en annan som inriktade sig på konceptualiseringen och immaterialiserande av arkitektur till olika konceptuella möjligheter. Tävlingen spelade en viktig roll i en betydelsefull brytpunkt i tiden: åren 1970 och -71 var viktiga eftersom grupperna Superstudio, Archizoom och 9999 skapades. De vann inga priser för sin medverkan men deras arbeten har varit och är fortfarande högaktade. Dessa grupper skulle komma att utnyttja tävlingen för att bedriva långsiktiga undersökningar av cybernetik, kommunikation och media för att fortsätta utveckla sina experimentella designpraktiker. Deras forskning inkluderade att skapa en parallell serie av performativa och experimentella experiment om utbildning, som hölls på Florentine discotheque Space Electronic, det som senare kom att kallas för S-Space school (Separate School for Expanded Conceptual Architecture).

 Efter föreläsningen följde en diskussion med rektor Ana Betancour.

Peter Lang är professor i arkitekturteori och historia vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där han håller i kurser i forskning för studenter på master- och doktorandnivå inom arkitektur, design och mediakommunikation. Lang har en kandidatexamen i Arkitektur från Syracuse University och disputerade på New York University år 2000 i ämnet italiensk historia och stadsplanering. Han har mottagit Fulbright stipendiet i italienska studier. Lang arbetar med italiensk historia och teori under efterkrigstiden inom arkitektur och design, med fokus på italiensk experimentell design, media och miljö under 1960-talet. Lang har skrivit och sammanställt flera projekt om radikala design- och arkitekturströmningar i Italien, senast "the Mondial Festival" in Mashup: the Birth of Modern Culture" på Vancouver Art Gallery Museum under 2016, och under 2013 på Graham Foundation Chicago. Tillsammans med Luca Molinari och Mark Wasiuta arbetade han med den fjärde utgåvan av "Environments and Counter Environment: Italy the New Domestic Landscape." Han har varit medlem i den Rom-baserade forskargruppen Stalker sedan 1997, som arbetar med urban konst.

Bild: Gruppo 9999, Florence University competition 1971. Collage, 9999 archive, Florence.

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.