Storys & Projekt

Vertical Workshop: Urban Networks

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Varje akademiskt år på UMA börjar med en vertikal workshop för skolans alla studenter och all personal. I år var temat Urban Networks och tanken var att undersöka stadsrummet inifrån. Studenterna slängde kokt spagetti på en karta av Umeå och fick det stråk spagettin visade, att undersöka. Uppgiften var att utforska vilka sociala/kulturella/ekonomiska/ekologiska nätverk, grupper och initiativ som fanns på stråket. Genom att röra sig genom staden på det här okonventionella sättet utmanades studenternas förutfattade meningar och de fick en djupare förståelse för platsen.

Läs hela beskrivningen av workshopens tema, studenternas uppgift och resultat, samt en lista på de föreläsningar som hölls under workshopen här.

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.