Storys & Projekt

Ana Betancour föreläste om "Rätten till staden och bostaden"

På torsdagar arrangerar Umeå universitet återkommande "vetenskapsluncher" på Kafé Station, där forskare håller populärvetenskapliga presentationer. Temat denna termin är "demokrati". Den 18 oktober pratade Arkitekthögskolans rektor Ana Betancour på temat "Rätten till staden och bostaden". 

Ana Betancours föredrag fokuserade på intressekonflikter och rörelser kring frågor om staden. Med utgångspunkt i en kort introduktion till begreppet "gentrifiering" - förändringsprocesser i den byggda miljön där fattigare invånare trängs undan till förmån för ekonomiskt starkare grupper - berättade Betancour om protesterna mot tillintetgörandet av Geziparken för att lämna plats för ett shoppingcenter i Istanbul, Turkiet 2013. Vidare diskuterade hon olika protester mot boendesituatioen i Barcelona, Spanien i och med att en växande turism just trängt undan boende som från 2008 också drabbades av svåra förhållanden i och med den ekonomiska krisens utbrott och en sprucken bostadsbubbla. Avslutningsvis knöts berättelsen till olika konflikter i Umeå under 2010-talet och framförallt diskussionerna 2017 om utförsäljningen av allmännyttan på Carlshem och Mariehem. Genom exemplena visade Betancour hur arkitekter, konstnärer och designers sökt hitta innovativa sätt att interagera med rörelser och förstärka medborgarnas röst. Betancour menade att det är idag är centralt för arkitektutbildningarna att diskutera arkitektens roll i relation till de ökade spänningar som syns i frågor om stadsrummet, i takt med att allt större kapital används i spekulation kring detsamma. 
Avslutningsvis berättade Betancour om the nya lokala styren i städer som Barcelona, Neapel och Amsterdam som ofta kallas "Fearless cities", vilka experimenterat med innovationer för att utveckla den lokala demokratin genom interaktioner med urbana medborgarrörelser. 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.