Storys & Projekt

Framtidens arkitektur – årets examensarbeten från svenska arkitekthögskolor på Konstakademien

Hur ser framtidens arkitektur ut? Hur tänker unga arkitekter? På Konstakademien, Sal Mitt och Sal Öst, visas arbeten av årets nyexaminerade arkitekter från samtliga fyra arkitekturhögskolor i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå.

Öppning skedde den 24 november med inledningstal av Martin Videgård, arkitekt och ledamot i Konstakademien. Med ambitionen att skapa ett gränssnitt mellan arkitekturhögskolorna och publiken ges en inblick i vad utbildningarna fokuserar på och vilka frågor som engagerar unga arkitekter. Den samtida och framtida arkitekturen står som alltid inför ett flertal stora utmaningar där gestaltning, kontext, kvalitet, samhälle, miljö och sociala aspekter är centrala.

Framtidens Arkitektur -34

Genom att visa upp studenternas arbeten läggs nya idéer och perspektiv till den arkitekturkultur som är viktig att inspirera till och synliggöra. Förhoppningsvis kan utställningen också bidra till ett ökat kulturutbyte mellan utbildningarna och en intressant diskussion om innehåll och mål för dem.

Från Arkitekthögskolan vid Umeå universitet finns examensarbeten från alumnerna Daniela Lamartine,  Sara Zetterlund, Gaia Crocella, Cajsa Winge, Karin Wilstrand, Maja Hallén, Julia Samberg, Nina Larsson och Petra Henriksson medverkande. Utställningen pågår till den 13 januari 2019. För öppettider, klicka här.


Framtidens Arkitektur -4

Foton: Björn Strömfeldt/ Konstakademien

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.