Storys & Projekt

Tvärvetenskaplig Workshop 2019: Intermediate Objects | In-between scales

I januari 2019 sammanfördes studenter från Arkitekthögskolan, Designhögskolan och Konsthögskolan vid Umeå universitet i en tvärvetenskaplig workshop under temat "Intermediate Objects | In-between scales". 

Målsättningen med denna workshop var att fördjupa deltagarnas uppfattningar om gestaltningsprocesser genom att arbeta i gränslandet mellan konst-, arkitektur-, och design som ämnesfält. Samarbetsprojektet fokuserade på användaren, åskådaren och invånarens varsebildningar av objekt i rum som en aktiv relation vilken i sig förändrar fysiska villkor och fenomenologiska situationer. Genom workshopen företogs att försöka sudda ut gränserna mellan de olika ämnesfälten liksom mellan begrepp som skala och funktion, samt att försöka hitta gemensamma strategier som föreslår objekt i gränslandet eller som utgör hybrider mellan fältens tankesätt. 

Workshopen avslutades med en filmvisning av arbetet samt en utställning fredag den 18 januari 2019. 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.