Storys & Projekt

Utställning, presentationer & diskussion om Tegs framtid

Under läsåret 2018/2019 arbetar studenter i årskurs 4:s studio 11 med frågor om hållbar stadsutveckling och relationen mellan stad och landsbygd genom en sajt längs med E4:ans sträckning på Teg i Umeå. Fredagen den 8 februari hölls en utställning samt presentationerna av studenternas arbete för att bjuda in närboende till diskussion på Tegskyrkan. 

Under höstterminen 2018 arbetade årskurs 4:s studio 11 med frågor om hållbar stadsutveckling och förhållandet mellan stad och landsbygd med ett särskilt fokus på ekologi, cirkulär ekonomi och lokal identitet.  

Teg

Som sajt, alltså en slags platsmässig utgångspunkt, har studenterna arbetat med ett avlångt område kring E4:ans nuvarande sträckning genom stadsdelen Teg i Umeå. Detta område planeras just nu av Umeå kommun för omfattande förändring i och med att E4:ans sträckning dras ut i den kommande västra länk som ska tillföras Umeås ringled.

Teg -4

Utställningen som invigdes den 8 februari på Tegskyrkan tillsammans med studentpresentationer är tänkta som ett led i studenternas utforskande av temat och platsen där närboendes intressen och tankar får ge input till studenternas individuella- och grupprojekt. 

Teg -8

Teg -12

Teg -14

Utställningen står kvar i Tegskyrkans foajé i några veckor och går att ta del av under kyrkans öppettider. Studenternas arbete står oberoende från Umeå kommuns planer och utgör idéskisser inom ramarna för utbildningsverksamheten. 

Foto: Erik Persson 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.