Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Interrogating the Sustainable City

Umeå Arkitekthögskola höll under november 2018 fyra onsdagsföreläsningar som var öppna för allmänheten. De hölls av arkitekterna Josefin Wangel, Rocío Pina, Javier Sánchez Merina och konsthistoriker Halldóra Arnardóttir. I föreläsning av Josefin Wangel förhörde hon  den hållbara staden med målsättningen att identifiera tillkortakommanden som behöver angripas för att materialisera hållbar stadsutveckling. 

Om föreläsningen: Det senaste decenniet har visat på en tilltagande betoning på hållbara städer och hållbar stadsutveckling. Med tanke på hur många människor i världen som lever i städer och den oproportionerliga miljöpåverkan urbana områden har så spelar stadsutveckling en viktig roll för hållbar utveckling globalt, och kommer fortsätta att göra det även i framtiden. Det saknas dock en konceptuell tydlighet av vad en hållbar stad är, eller borde vara. Det brister i definitionen av vilken prestation städer ska leva upp till för att betraktas som hållbara. Det är i sin tur kopplat till fundamentala frågor om spatial påverkan och för vem hållbarhet är till gagn. I sin föreläsning förhörde Josefin Wangel den hållbara staden med målsättningen att identifiera tillkortakommanden som behöver angripas för att materialisera hållbar stadsutveckling. 

Om föreläsaren: Josefin Wangel is an un-disciplined researcher and teacher on urban sustainbility with a passion for socio-material systems thinking, critical theory and speculative approaches, particularly to explore and address the paradox/oxymoron of sustainable + urban. She is reader (docent) in Landscape Architecture (2018) and holds a PhD in Planning and Decision Analysis (2012). Josefin is also co-director for SLU Urban Futures, a platform at SLU which aims to strengthen trans- and interdisciplinary research and education on urban issues, focusing on spatial and socio-ecological sustainability perspectives on urban landscapes as habitats for humans and other-than-human beings as well as on urban-hinterland and urban-rural interactions. 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.