Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Rumsliga & mentala förändringar i samtidens landsbygd(er)

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Den 27 mars hölls ett seminarium som tog utgångspunkt i att försöka förstå och sammakoppla historiska och samtida förändringars påverkan av svenska och tyska landsbygder. Huvudtalare var Martina Doehler-Behzadi, föreståndare vid IBA Thüringen och panelen bestod av Marie Kraft, lärare på Arkitekthögskolan, Peter Lang, Professor på Kungliga Konsthögaskolan i Stockholm och Madeleine Eriksson, Docent på kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet. Moderator var Daniel Urey, ARKLAB/LABLAB.

2000-talets stadsomvandlingar påverkar även de mest perifera landsbygdsområden vilket leder till att där uppstår nya slags engagemang, infrastrukturer och sociala förändringar. För att kunna beräkna dessa idag snabba förändringar behöver Europeiska landsbygder analyseras tvärvetenskapligt och investera i transnationella samarbeten. Seminariet gavs på engelska och tog utgångspunkt i att söka förstå och sammanlänka historiska och samtida förändringars påverkan på svenska respektive tyska landsbygder.

IMG 1250 Ps

Huvudtalare: 
Martina Doehler-Behzadi, föreståndare vid IBA Thüringen, Tyskland.

Panel:
Marie Kraft, lärare på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.
Peter Lang, Professor på Kungliga Konsthögaskolan i Stockholm.
Madeleine Eriksson, Docent på kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet.

Moderator: Daniel Urey, ARKLAB/LABLAB

Arrangemanget kurerades av forskningsavdelningen LABLAB inom ARKLAB i samverkan med Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, Kungliga konsthögskolan i Stockholm och Goethe-institutet.

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.