Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Laura Vidje – Byggnader som träd, städer som skogar

Laura Vidje Lecture Theatre UMA

Hur kan man skapa något som har en positiv och regenerativ effekt - istället för att bara minimera negativ påverkan? Kanske genom att byggnaderna fungerar som materialbanker, genom design för demontering, "material passports" eller uthyrning av funktioner, istället för att sälja produkter. Detta var utgångspunkten när Laura Vidje, hållbarhetskonsult hos Esam i Umeå, den 24 april höll en öppen onsdagsförläsning i Arkitekthögskolans teater. 

I föreläsningen diskuterade Laura Vidje de cirkulära affärsmodeller inom dagens byggindustri och fastighetssektor som som enligt henne gynnar människor, miljön och ekonomin. Från den bredare ansatsen i att skapa förståelse för hållbar utveckling och potentialen i cirkulär ekonomi fokuserade Vidje på ett designkoncept som kallas Cradle to Cradle; "vagga till vagga" genom att exemplifiera en rad framgångsrika exempel från produktnivå till företag, byggnader och urbana områden. Avslutningsvis diskuterade Laura också detta i relation till egna erfarenhet: hennes byggprojekt i Kassjö - ett runt hus byggt av halmbalar, lera och helt utan betong.

Foto: Erik Persson

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.