Storys & Projekt

Öppen föreläsning: Han Sungpil om fotots arkitektur

The Ivy Space

Torsdagen den 2 maj höll den internationellt rosade bildkonstnären Han Sungpil en föreläsning på UMA vars utgångspunkt var att visa hur arkitektur har inspirerat fotografi och än viktigare: hur arkitekturinspirerad fotokonst kan gå i gentjänst genom att inspirera framtidens arkitekter.

När ett frö av inspiration planteras i den rätta kreativa jorden kan det växa till inspirerade konstverk. Resultatet av ett sådant förlopp tenderar sedan att bli inspirationen, fröet, för nya kreativa ansträngningar, likt hur äpplet efterlämnar fröerna får otaliga nya äpplen. Som exempel kan nämnas hur Maya Angelou's Phenomenal Woman, en rad Ukiyo-e-arbeten och Aristophanes Lysistrata inspirerade Laura Mvuala's låt med samma titel, hela Vincent van Goghs karriär och Mai Zetterlings Flickorna. 

När den internationellt rosade bildkonstnären Han Sungpil föreläste i teatern på UMA den 2 maj var målsättningen att försöka visa hur arkitektur har inspirerat fotografi och än viktigare: hur arkitekturinspirerad fotokonst kan gå i gentjänst genom att inspirera framtidens arkitekter. Som ramverk för detta exemplifierade han genom en mängd arkitektoniska arbeten som stått i fokus för hans bildkonst - från 1300 år gamla Koreanska Pagodor, till andra världskrigets kolgruvor i Arktis. Hans kamera har varit fokuserad inte bara på den estetiska representationen av byggnader, utan också på de miljömässiga, historiska och kulturella kontexterna de existerar i. På så sätt söker hans arbete ge betraktaren en möjlighet att begrunda hur arkitekter motiverat byggnaderna i sina respektive kontexter samt hur bra, eller dåligt, byggnaderna passar däri. 

Bild: The Ivy Space av Han Sungpil

 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.