Storys & Projekt

Ana Betancour avsade sig uppdrag som rektor

I slutet av maj 2019 meddelade Ana Betancour att hon avsäger sig uppdraget som rektor för Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Tre andra anställda som ingått i skolans ledningsgrupp avsade sig samtidigt sina uppdrag som biträdande prefekt, studierektor och programansvarig. Ana Betancour återgår därmed till sin grundtjänst som professor i arkitektur, två andra anställda till tjänster som lektor respektive adjunkt medan biträdande prefekt återgår till anställning vid annan institution. Från och med 1 augusti 2019 träder Mikael Elofsson, dekan vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, in som tillförordnad prefekt tills dess att en ny ordinarie ledning tillsatts. 

I ett pressmeddelande anger avgående ledning att de upplever att de saknar det stöd från fakultets- och universitetsledningen som behövs för att kunna driva skolans utveckling framåt. Till tidningen Arkitekten säger Ana Betancour: "Vi lyfte i en skrivelse i juni förra året fram de krav som vi såg som absolut nödvändiga för en positiv utveckling av verksamheten, bland annat frågor som rör resursfördelning och det akuta behovet av rekrytering av personal både på kort och lång sikt. Vi har sedan dess fortsatt lyfta dessa krav och synpunkter. Under de givna omständigheterna ser vi det inte som möjligt att bedriva en arkitektutbildning eller att bygga upp en forskningsmiljö som lever upp till de krav som finns för dessa verksamheter". 

I Västerbottens-Kuriren säger Mikael Elofsson, dekan vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet att "vi och skolans ledning har olika syn på framförallt rekryteringar. Vi kräver att nyanställda har vetenskapliga doktorsexamina så att lärarna kan vara forskningshandledare". 

Västerbottens-Kuriren skrev i slutet av juni också en artikel om en internrevision som Teknisk-naturvetenskaplig fakultet begärt av Arkitekthögskolans verksamhet. I revisionen riktas kritik i synnerhet mot hur skolans ledning använt och konterat medel från "Rektors strategiska resurs". I artikeln uttalar sig Mikael Elofsson och säger: "Deras mandatperiod för uppdragen går ut i oktober i år. Det är svårt att se att de skulle ha kunnat fortsätta fram till dess. Det är allvarlig kritik på många punkter". 

I början av juli gick Umeå universitets föregående rektor Lena Gustavsson (2010-2016) i svarsmål mot Teknisk-naturvetenskaplig fakultets syn på frågan i en debattartikel, även den i Västerbottens-Kuriren. Där påtalar hon att hon under sitt ledarskap givit mandat till att medlen i "Rektors strategiska fond" skulle användas så som Arkitekthögskolans ledning gjort, och att detta inte upphävts av senare beslut. 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.