Storys & Projekt

Arkitektur, utforskning och reflektion

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Sommarkursen 2019 erbjöd arkitekturstudenter möjlighet att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Inom kursen undersökte studenterna vilken roll arkitekturen kan ha i förhållande till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultaten var viktiga aspekter av kursen. 

Inom sommarkursen hölls workshops på fyra olika platser i världen; Rom (Italien),  Zvizzhi (Ryssland), Seoul (Sydkorea) och Lesbos (Grekland). Studenterna fick arbeta med teman och frågeställningar specifika till den plats där workshopen hölls. 

I Rom undersökte studenterna hur övergivna platser aktiveras genom konstnärliga, kulturella och aktivistiska initiativ. Initiativen beror på ett akut behov av bostäder, platser att producera och ställa ut konst på och att hålla kulturella och pedagogiska aktiviteter. Workshopen följde hur invånare, bland annat konstnärer och migranter återanvänt historiska byggnader till nya användningsområden. 

I workshopen som hölls i Zvizzhi, Ryssland, undersökte studenterna 
samtida förhållanden för landsbygdsgeografier genom att utforska och analysera Europas största konstpark, Nikola-Lenivets Art Park. Studenterna byggde en arkitektonisk intervention som adresserade de behov som fanns i konstparken och det lokala samhället.

I Seoul, Sydkorea, undersökte studenterna komplexiteten i en av världens mest folkrika städer. Det är en stad i ständig förändring, vilket har lett till social och fysisk isolering av individer och av invånarna som grupp. Det utmanar vår förståelse av vad en stad är och kräver nya strategier för att skapa gemenskap av mångfald och samexistens, med demokratiska värderingar av engagemang, kommunikation, samarbete och fördelning. Studenterna utvecklade förslag på plattformar för nya former av gemenskap. 

På Lesbos, Grekland, samarbetade Arkitekthögskolan med den ideella föreningen Lesvos Solidarity på flyktinganläggningen Pikpa Open Refugee Camp. På Pikpa Camp bor speciellt utsatta flyktingar med medicinska, psykologiska och/eller speciella familjebehov, som förflyttats från andra flyktingläger bland annat från det nu ökända Moria. Studenterna arbetade i ett nära samarbete med volontärer från Lesvos Solidarity för att identifiera specifika behov under ledorden skydd, uppvärmning, nerkylning och vattenhantering. Studenterna designade och byggde fullskaliga prototyper som presenterades för lokala intressenter och flyktingar. 

 

 

 

  • Om Storys & Projekt

    Storys & Projekt är en yta för kortfattade uppdateringar om verksamheten på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Här finns bland annat notiser från pågående projekt, länkar till artiklar från olika medier, sammanfattningar från öppna föreläsningar och rapporter om olika samarbeten. Klicka på titlarna för att läsa varje story i sin helhet.