Anmälan och behörighet

Arkitektprogrammet

 
Se aktuell information om anmälan och behörighet på utbildningswebben: Arkitektprogrammet, 300 hp
 

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Vanligtvis tillsätts upp till 1/3 av utbildningsplatserna via Arkitektprovet. 

 På grund av risken för spridning av coronaviset har de lärosäten som anordnar Arkitektprovet efter noga överväganden beslutat att det alternativa urvalet  Arkitektprovet 2020 ställs in. Sveriges arkitektutbildningar kommer således inte att erbjuda antagning genom alternativt urval för höstterminen 2020. Rektor vid Umeå universitet har delegerat till fakultetsnämnden vid Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet att omfördela de platser som skulle tillsatts via Arkitektprovet till de andra urvalsgrupperna: betyg samt resultat från högskoleprovet. Fakultetsnämnden har 2020-04-07 beslutat att 66 % av de totala studieplatserna för höstterminen 2020 ska tilldelas sökande på betygsgrund, och 34 % utifrån resultat på högskoleprov.

Senare del av program

Om du har läst motsvarande utbildning på ett annat lärosäte eller tidigare har gjort avbrott på programmet och återuppta dina studier kan du söka till senare del av program.