Arkitektprovet

Intresserad av att studera arkitektur? På arkitektprogrammet tas vanligen upp till 1/3 av de sökande in genom Arkitektprovet.

Arkprov

OBS! Arkitektprovet 2020 är inställt på grund av Covid-19


 På grund av risken för spridning av coronaviset har de lärosäten som anordnar Arkitektprovet efter noga överväganden beslutat att det alternativa urvalet  Arkitektprovet 2020 ställs in. Sveriges arkitektutbildningar kommer således inte att erbjuda antagning genom alternativt urval för höstterminen 2020. Rektor vid Umeå universitet har delegerat till fakultetsnämnden vid Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet att omfördela de platser som skulle tillsatts via Arkitektprovet till de andra urvalsgrupperna: betyg samt resultat från högskoleprovet. Fakultetsnämnden har 2020-04-07 beslutat att 66 % av de totala studieplatserna för höstterminen 2020 ska tilldelas sökande på betygsgrund, och 34 % utifrån resultat på högskoleprov. 

Om Arkitektprovet: 
Arkitektprovet är ett antagningsprov till arkitektutbildningarna i Sverige. Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningen. Observera att du även måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för att delta i urvalet.
På Arkitekthögskolan vid Umeå universitet tillsätts vanligtvis upp till 33 % av platserna på arkitektprogrammet varje år utifrån resultat på arkitektprovet. 

Arkitekthogskolan 4464 170504 MGG

Arkitektprovet har två delar. Varje genomförandeår läggs en hemuppgift ut på arkitektprovets hemsida. Den sökande lämnar eller skickar denna till det lärosäte som ligger närmast. Hemuppgiften måste ha kommit fram till lärosätet senast sista inlämningsdatum/klockslag. Efter en jurybedömning kallas sedan de sökande som gått vidrare till provdagarna. På provdagarna utför sökande nya uppgifter under två dagar på plats vid det lärosäte där hemuppgiften skickades/lämnades in. Uppgifterna bedöms sedan av en gemensam jury från lärosätena varpå sökande får ett inlagt resultat i antagningssystemet. 

Arkitektprovet arrangeras i samarbete mellan de lärosäten i Sverige som bedriver arkitektutbildningar: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, Arkitekturskolan vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg samt Arkitekturskolan vid Lunds tekniska högskola. Resultatet från utfört arkitektprov kan vanligtvis användas för att söka till utbildningarna vid alla olika lärosäten under innevarande år. 

För mer detaljerad information, läs vidare på arkitektprovet.se