Ansökan till senare del av program

I den mån som det lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Det innebär att du inte söker till termin ett, utan till en senare termin.

Senare del av program kan sökas av dig som påbörjat ett program och har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna. Det gäller även dig som har läst motsvarande utbildning vid en annan högskola och vill byta studieort. 

För att du ska kunna bli antagen till senare del av program måste:

 • det finnas en ledig plats.
 • du ha grundläggande och särskild behörighet till programmet.
 • du ha varit antagen till en motsvarande utbildning och klarat av minst 30 högskolepoäng på tidigare program/kurser som ingår i det program du söker.
 • din ansökan vara komplett.

 

Ansökningsanvisningar

Du ansöker till "Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Arkitektprogrammet" via Antagning.se. När du ansöker till senare del bör du som har meriter från annat lärosäte än Umeå universitet alltid bifoga kursplaner över tidigare studier samt portfolio/arbetsprover. Kursplaner ska laddas upp via Antagning.se. Portfolio skickas in enligt instruktionerna som du hittar längre ner på denna sida.
  

Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Arkitektprogrammet

 
Startar: Vårterminen 2018, 15 januari
Studieort: Umeå
Studieform: 100%, Normal

Behörighet: Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer. 

Sökande till senare del av program antas i följande prioritetsordning: 1.Studenter som anmält studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år och studenter som antagits till termin 1 och fått tillgodoräkna minst en terminsstudier 2.Övriga studenter som anmält studieavbrott eller som inte återupptagit studierna inom ett år efter ett kortare studieavbrott 3.Övriga studenter som avbrutit studierna på programmet 4.Övriga behöriga sökande.

Anmälningskod: UMU-S5037
Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017

Anmälan: Via antagning.se.
 

 

Portfolio

Om du tidigare har läst vid ett annat lärosäte ska du skicka in portfolio/arbetsprover när du söker till senare del av program. Studenter som har gjort ett avbrott från studierna vid Arkitekthögskolan och vill återuppta sina studier behöver inte skicka in en portfolio.

 

Innehåll

Din portfolio ska innehålla ett urval av projekt som visar på dina förmågor och färdigheter inom arkitektur. Den skall ge en bild av din arbetsprocess, hur du utvecklar idéer, samt din förmåga att kritiskt reflektera över dina arbeten och dess sociala, politiska och etiska dimensioner.

Du ska inkludera en kort beskrivning av den kontext i vilken vardera arbete har utförts (såsom uppgift, förutsättningar, mål, m.m.).

Krav

 • Din portfolio skall skickas in digitalt som ett (1) dokument i PDF format.
 • Filstorleken får inte överstiga 10 Mb.
 • Ditt fullständiga namn, e-postadress och den 7-siffriga anmälningskoden måste anges på första sidan av din portfolio.
 • Ange om projekten har genomförts självständigt eller i grupp.
 • Ange om några av projekten har genomförts under praktik eller under yrkesutövning.

Observera

 • Följ instruktionerna noggrant så att vi kan behandla din ansökan.
 • Skicka inte in några papperskopior på dina arbetsprover. Material som skickas in via post kommer ej att bedömas.

 

Inlämning

Din digitala portfölj ska skickas in via e-post direkt till Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (den skall inte laddas upp på Antagning.se).

Materialet skall vara oss tillhanda senast under sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse. För ansökan till vårterminen 2018 innebär det att du måste skickan in dina arbetsprover senast den 31 oktober 2017. Se viktiga datum på Antagning.se.

Skicka din portfolio till uma.admissions@umu.se. I ämnesraden ska du ange "SENARE DEL" samt ditt namn och personnummer.