Ansökan till senare del av program

Senare del av program kan sökas av dig som läser ett motsvarande program men vill byta studieort. Det gäller även för dig som har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna. Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på det utbildningsprogram du sökt.

För att du ska kunna bli antagen till senare del av program måste:

 • det finnas en ledig plats.
 • du ha grundläggande och särskild behörighet till programmet.
 • du ha varit antagen till en motsvarande utbildning och klarat av minst 30 högskolepoäng på tidigare program/kurser som ingår i det program du söker.
 • din ansökan vara komplett.

 

Ansökningsanvisningar

Du ansöker till "Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Arkitektprogrammet" via Antagning.se. När du ansöker till senare del ska du som har meriter från annat lärosäte än Umeå universitet alltid bifoga kursplaner över tidigare studier samt portfolio/arbetsprover. Kursplaner ska laddas upp via Antagning.se. Portfolio skickas in enligt instruktionerna som du hittar längre ner på denna sida.
   

Anmälan och behörighet

 
Se aktuell information på utbildningswebben:
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre  

 

Portfolio

Om du tidigare har påbörjat en motsvarande utbildning vid en annat lärosäte och ansöker till senare del av Arkitektprogrammet ska du skicka in arbetsprover.

Studenter som har gjort ett avbrott från studierna på Arkitektprogrammet vid Umeå universitet och vill återuppta sina studier behöver inte skicka in en portfolio.

Innehåll

Din portfolio ska innehålla ett urval av projekt som visar på dina förmågor och färdigheter inom arkitektur. Den skall ge en bild av din arbetsprocess, hur du utvecklar idéer, samt din förmåga att kritiskt reflektera över dina arbeten och dess sociala, politiska och etiska dimensioner.

Du ska inkludera en kort beskrivning av den kontext i vilken vardera arbete har utförts (såsom uppgift, förutsättningar, mål, m.m.).

Krav

 • Din portfolio ska skickas in digitalt som ett (1) dokument i PDF-format.

 • Filstorleken får inte överstiga 10 Mb

 • Ditt fullständiga namn, e-postadress och din anmälningskod måste anges på första sidan av din portfolio.

 • Ange om projekten har genomförts självständigt eller i grupp.

 • Ange om några av projekten har genomförts under praktik eller under yrkesutövning.

Observera

 • Följ instruktionerna noggrant så att vi kan behandla din ansökan.

 • Skicka inte in några papperskopior på dina arbetsprover. Material som skickas in via post kommer ej att bedömas.

 

Inlämning av portfolio

Din digitala portfölj ska skickas in via e-post direkt till Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (den skall inte laddas upp på Antagning.se).

Materialet skall vara oss tillhanda senast under sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse. Se viktiga datumAntagning.se.

Skicka din portfolio till uma.admissions@umu.se. I ämnesraden ska du ange "SENARE DEL" samt ditt namn.