Utbildningsplan och kurser

Arkitektprogrammet

 

Årskurs 1

Termin 1

 

Termin 2

  

Årskurs 2

Termin 3

 

Termin 4

 

Årskurs 3

Termin 5

 

Termin 6

Document Pdf Stegvis design, 5AR126 (5 hp)

Document Pdf  Arkitekturforskning, projektioner och reflektioner, 5AR125 (10 hp)

Document Pdf  Självständigt projektarbete i arkitektur, 5AR130 (15 hp)
 

 

Årskurs 4

Termin 7

 

Termin 8

Document Pdf  Kommunikationsteori, 5AR405 (2 hp)

Document Pdf  Avancerade gestaltningsprocesser, 5AR501 (6 hp)
         3 hp ges på höstterminen och 3 hp på vårterminen

Document Pdf  Konstruktionsteknologi och optimering, 5AR502 (8 hp)
        3 hp ges på höstterminen och 5 hp på vårterminen

 

Valbara kurser/inriktningar,  termin 8
Document Pdf  Hållbara arkitektoniska koncept och system, 5AR404 (20 hp)

Document Pdf  Arkitektur som akupunktur strategi, 5AR505 (20 hp)
 

Årskurs 5

Termin 9

Document Pdf  Arkitekturteori och hållbar arkitektonisk gestaltning, 5AR511 (4 hp)

Document Pdf  Projektledning och arkitektonisk innovation, 5AR512 (4 hp)

Document Pdf  Strategisk planering, 5AR513 (2 hp)
 

Inriktningar, termin 9
Document Pdf  Hållbar arkitektonisk produktion, 5AR510 (20 hp)

Document Pdf  Arkitektonisk intervention, realisering och konsekvenser, 5AR506 (20 hp)
 

Termin 10

Document Pdf  Examensarbete i arkitektur, 5AR515 (30 hp)

 

Söker du tidigare kursplaner?

Äldre kursplaner kan sökas fram i kursplanesök.