Masterstudier

Arkitektstudenter från andra högskolor, nationella och internationella, erbjuds att läsa de två avslutande åren på utbildningen i form av masterprogram. De två tidigare existerande masterprogrammen i Direkt arkitektonisk intervention respektive Hållbar arkitektonisk produktion ersätts från och med höstterminen 2017 med ett nytt masterprogram i Arkitektur och stadsbyggnad

Mer information om det nya masterprogrammet finns här på vår hemsida samt via Umeå universitets studentrekryteringswebb här.