Masterprogrammet i hållbar
arkitektonisk produktion

Från och med hösten 2017 ersätts detta masterprogram med det nya Masterprogrammet i Arkitektur och stadsbyggnad.

Vi undersöker och designar urbana miljöer och kontextuella byggnadsstrukturer. Det arkitektoniska rummet och omvandling av befintliga byggnader och miljöer i fråga om täthet, användningsområde, textur och rumsliga kvaliteter är huvudfokus i utforskandet. Samarbete med industrin kring utveckling av nya byggnadsmaterial och utveckling av innovativa strategier för hållbarhet är en viktig del av utbildningen, som vilar på en teoretisk grund.

All undervisning sker på engelska.