Arkitektur, utforskning och reflektion

7,5 högskolepoäng, Grundnivå fortsättningskurs, Sommartermin 2020 

Denna sommarkurs erbjuder möjlighet för arkitekturstudenter att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Inom kursen undersöker vi vilken roll arkitekturen kan ha i förhållande till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultaten är viktiga aspekter av kursen. Kursen hålls på engelska.

Internationella workshops online

Med anledning av Covid-19 så har vi behövt göra vissa ändringar i kursupplägget vilket innebär att kursen kommer att bedrivas helt på distans. Kursen kommer att ges online med tre alternativ där de internationella workshops som planerats för kursen omarbetats till ett webbaserat format. De alternativ som ges är: (1) Individuellt projekt- studenten föreslår ett tema inom arkitektur för undersökning inom ramen för kursplanen och förväntat studiedeltagande, (2) Baraquilla- Public- Economic Space for Migrant Communities in Colombia och (3) Lesvos Izmir- The European Refugee Crisis- Designing building and caring for vulnerable refugees.

Alla alternativ har blivit anpassade till online distansundervisning istället för på-plats-undervisning.

Allmän information

Kursen ges helt på distans. Kursen startar den 15 juni 2020 och slutar den 23 augusti 2020.