Anmälan och registrering

Anmälan till kurs inom program

Inför varje termin gruppanmäls programstudenter vid Arkitekthögskolan till kommande termins kurser av antagningsenheten vid Umeå universitet. Det är viktigt att du inför varje termin kontrollerar att din anmälan är korrekt. Logga in med ditt Umu-idAntagning.se och kontrollera att de kurser du ska vara anmäld till finns med i din anmälan. De kurser som ska finnas i din anmälan är endast kurser som du ska påbörja kommande termin. Om fel kurs/-er finns i din anmälan eller om du helt saknar anmälan för kommande termin ska du kontakta oss på info@umu.arch.se. 

Kom ihåg att tacka ja till antagningsbeskedet

Även du som redan studerar på ett program måste tacka ja till erbjuden plats på kurs inom programmet på antagning.se innan sista svarsdag om du vill behålla din plats på kursen.   

Registrering på kurs

För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på kursen. Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN. 

Som student på Arkitekthögskolan registrerar du dig på dina kurser i Studentwebben. För att du ska kunna registrera dig i Studentwebben krävs följande:

  • Du har blivit anmäld och antagen till kurser
  • Du har tacka ja till kurserna på antagning.se innan sista svarsdag
  • Du är behörig att påbörja kurserna
  • Webbregistreringen i Studentwebben är öppen

Webbregistreringen i Studentwebben öppnar måndagen innan kursstart och stänger samma dag som kursen börjar. Om du inte har registrerat dig i Studentwebben innan dagen för kursstart är slut riskerar du att förlora din studieplats.

Kan du inte registrera dig i  Studentwebben ber vi dig ta kontakt med oss på info@umu.arch.se snarast.

Behörighet

Efter det andra antagningsbeskedet görs en sista behörighetskontrollen lokalt på institutionen där vi kontrollerar att du uppfyller behörighetskraven. Behörighetskraven anges i kursplanerna.

Kursplaner för kurser som ges på Arkitekthögskolan 

För att du ska kunna registrera dig på en kurs krävs det att du uppfyller behörighetskraven. Studenter som inte uppfyller behörighetskraven vid kursstart måste vänta till nästa gång kursen ges för att få möjlighet att påbörja kursen.  

Undantagsvis kan studenter beviljas tillfällig dispens att följa undervisningen i avvaktan på att behörighetsgivande examinationsuppgift rättas. Om examinationsuppgiften inte godkänns får studenten inte fortsätta på kurserna. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser. Det är inte möjligt att beviljas dispens i mer än tre veckor och aktivt deltagande på samtliga kurser är en förutsättning för att kunna bli registrerad på dessa när behörighetskraven har blivit uppfyllda.

Obehöriga studenter måste själva ansöka om tillfällig dispens. Ansökan skickas till vår studieadministratör i god tid innan kursstart. 

  • Studentwebben

    Studentwebben innehåller personliga tjänster för dig som student, här kan du exempelvis skapa studieintyg, ansöka om examen och ändra tillfällig adress.

  • Kontakta studieadministrationen

    För kontakt, frågor och tidbokning med studieadministrationen, skicka ett e-post till info@arch.umu.se.