Konstnärligt Campus
En plats för
Arkitektur
Konst & Design

Hösten 2010 flyttade Arkitekthögskolan in i sin nuvarande byggnad som särskilt utformats för att passa verksamhetens behov. Byggnaden är en del av platsen som går under namnet Konstnärligt campus; en unik miljö för forskning, utbildning och evenemang inom arkitektur, design och konst. Konstnärligt campus ligger Öst på stan vid Umeälvens strand som en länk mellan centrala Umeå och universitetsområdet.  På KC finns förutom Arkitekthögskolan även Designhögskolan, Konsthögskolan och Bildmuseet - universitetets museum för nutida bildkonst. Här finns också en ämnesinriktad filial av Universitetsbiblioteket och verkamheten  Curiosum

Arkitekthogskolan 8855 170808 UBS Cutbyep


Mer information