Arkitekter för en bättre värld

Arkitektur handlar om samhälls-, stads- och landsbygdsutveckling, om platser och byggnader. En arkitekt behöver kunna besvara frågor som: Vilka grupper finns representerade i byggandet av det framtida samhället? Hur kan arkitektur bidra till ett hållbart och socialt rättvist samhälle?

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet invigdes 2009. Här studerar mellan 250-300 studenter vid något av utbildningsprogrammen. Utbildningen utmärker sig genom att ha en internationell profil och bygga på en vetenskaplig, konstnärlig och professionell bas. Här läggs mycket fokus på att reflektera kring social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet och integrerad design. Skolan präglas också av dynamiken mellan det lokala och regionala läget i norra Sverige och den internationella karaktären med lärare, gäster och studenter från hela världen.

Studenter på det femåriga arkitektprogrammet har egna arbetsplatser i skolans ritsalar. De får arbeta med modeller i olika skalor, och experimentera med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt byggande och arkitektoniska iscensättningar i en fysisk miljö. På skolan finns tillgång till avancerad utrustning och verkstäder för trä, metall, gjutning, 3D-skrivare och laserskärare.

Arkitekthsk _151443_100915_JGS_625

Undervisningen består i huvudsak av projektarbete med handledning - i grupp och individuellt. I fokus står praktiskt arbete i verkstäder och ritsalar där studenterna lär sig skapa ritningar och modeller. Under terminens gång kombineras projektarbetet med kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria, samhällsplanering och teknologi. Många föreläsningar ges av såväl internationellt som lokalt verksamma arkitekter, konstnärer och forskare.

Mer om Umeå Universitet

Mer om Umeå