Publikationer

På Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har det genom åren skapats en rad publikationer inom ramarna för utbildning, forskning och olika projekt. På denna sida hittar du aktuella publikationer läsbara online som PDF.

UMA Works
Syftet med UMA Works är att ge inblick i profilenoch strukturenför den utbildning som bedrivs på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Genom beskrivningar av teman och pedagogik samt studentarbeten och händelser presenteras kurseroch de tematiska designstudios som studenterna kunnat välja i olika årskurser. Inledning, beskrivning av skolans profil samt information om forskningsverksamhet är såväl på svenska som på engelska, medan de övriga delarna av publikationen endast är på engelska för utgåvan 2020/2021. För utgåvan 2019/2020 är all information på engelska. 

Uma Works21 Front

UMA Works 2020/2021  (pdf)

UMA Works 2019/2020 (pdf)