Arkitektprogrammet
med konstnärlig och
internationell profil

Vill du skapa framtidens hållbara, socialt rättvisa städer och byggnader?

Arkitektprogrammet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Utbildningen präglas av ett genomgående fokus på hållbarhet och har en internationell profil med lärare från hela världen.

Arkitektprogrammet är en femårig utbildning om 300 högskolepoäng som leder till en Arkitektexamen. Undervisningen är till stor del projektbaserad och syftar till att integrera teoretisk och vetenskaplig kunskap med processorienterat och konstnärligt undersökande. Hållbarhet och resursmedvetenhet, liksom experimenterande i fullskaligt byggande, är viktiga inslag i utbildningen. Arkitekthögskolan är utrustad med en träverkstad, laserskärare, 3D-skrivare och datasalar. Undervisningsspråk är engelska.
 

Arkitektteori & praktiska verktyg

Skolan ligger på Konstnärligt Campus vid Umeälvens strand tillsammans med bland andra Konsthögskolan, Designhögskolan och Bildmuseet.

Utbildningen består i huvudsak av projektarbete med handledning, i grupp eller individuellt. Kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria och teknologi kombineras med projektarbetet och löper parallellt under terminerna. Vårt fokus är att ge dig en bred orientering i ämnet arkitektur och praktiska verktyg för analys, framtagande av koncept och komposition, samt ett brett tekniskt kunnande.
 

Egen arbetsplats i skolans studio

Många föreläsningar ges av internationellt yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och forskare. Du presenterar dina projekt med bland annat modeller och skisser, och har en egen arbetsplats i skolans studio. Under utbildningens tre första år introduceras centrala begrepp, metoder och teoretiska modeller. Utgångspunkten skiftar successivt från det lokala, till det regionala, till det globala. Under de två avslutande åren ges möjlighet till specialisering genom olika studieval med olika inriktningar. 
 

Det här kan du jobba med

Utbildningen leder till en arkitektexamen vilket innebär att du kan arbeta som arkitekt i såväl privat som offentlig sektor. Programmets internationella prägel ger god förberedelse för att jobba såväl i Sverige som i resten av världen.

Vanliga yrken

 • Arkitekt
 • Konsult
 • Projektledare

Examen

Utbildningen leder till en arkitektexamen.

Arkitektprovet 2022 

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Vanligtvis tillsätts upp till 1/3 av utbildningsplatserna via Arkitektprovet. För 2022 publicerades delprov 1 (hemuppgiften) den 22 februari 2022 på Arkitektprovets hemsida. Sista inlämningsdag var 19 april 2022. 

Mer information 

 • Studentintervjuer

  Vill du veta mer om hur det är att plugga på Arkitektprogrammet? I sju studentintervjuer från vårterminen 2017 ger nuvarande studenter sina perspektiv kring varför de sökte till programmet, hur de resonerar om arkitektur och hur det är att bo i Umeå. 

  Läs intervjuerna här

 • En dag på Arkitekthögskolan

  Hur ter sig vardagen på Arkitekthögskolan för personal och studenter? Följ med en vanlig dag.