Programöversikt

Utbildningsplan

Kurser

År 1

Arkitekturprojekt 1:1.   Arkitekturhistoria 1:1.    Arkitekturteknik 1:1.    Arkitekturteori 1:1.  Arkitekturprojekt 1:2.    Arkitekturteknik 1:2.   Arkitekturteori 1:2.   Arkitekturhistoria 1:2.

År 2

Arkitekturprojekt 2:1.   Arkitekturteori 2:1.  Arkitekturhistoria 2:1.  Arkitekturteknik 2:1.  Arkitekturprojekt 2:2.   Arkitekturteknik 2:2Samhällsplanering 1.   Arkitekturteori 2:2.   Arkitekturhistoria 2:2.

År 3

Arkitekturprojekt 3:1.   Samhällsplanering 2.    Arkitekturhistoria 3.   Arkitekturteori 3:1.  Arktitekturteori 3:2.  Arkitekturprojekt 3:2.   Examensarbete, grundnivå, konstnärlig kandidatexamen i arkitektur.

År 4

Synteskurs 1: Arkitektur och stadsbyggnadsprojekt, positionering.
Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, hållbarhet och miljöpåverkan.
Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia.
Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning.
Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, fördjupning.
Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen.

År 5

Synteskurs 3: Förberedande arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt inför examensarbete.
Seminariekurs 3a: Förberedande studier i arkitekturteknik inför examensarbete.
Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete.
Examensarbete, konstnärlig masterexamen i arkitektur och stadsbyggnad.

 

Söker du tidigare kursplaner?

Äldre kursplaner kan sökas fram på studentwebben.