Arkitektur och staden - för en annan framtid (7,5 hp)

En viktig uppgift för arkitekter är att utveckla de praktiska och teoretiska alternativen för att samhällen ska kunna förstå och möta samtidens och framtidens olika utmaningar.

I denna nybörjarkurs kommer du att få utforska historiska och nutida exempel på hur arkitektur kan spela en viktig roll för att skapa relevanta lösningar på samhälleliga utmaningar.

I kursen kommer vi att titta på hur arkitekter genom sina modeller, byggnader, städer och landskap påverkar vår förståelse av den värld vi lever i.

Du kommer att få undersöka hur din upplevelse av byggnader i din omgivning hänger ihop med de intentioner och målsättningar som de som ritade dessa byggnader hade, men också hur du kan förstå dig själv som en aktör i utformningen av den värld du lever i.
Kursen ger en övergripande förståelse för motiv som ligger till grund för arkitektoniska lösningar och idéer och ger dig som student också möjlighet att reflektera över arkitekturens roll och ansvar i förhållande till framtidens utmaningar.

Startar: 29 augusti 2022
Slutar: 15 januari 2023
Studieort: Ortsoberoende
Undervisningsspråk: Engelska
Studieform: Dagtid, 25%, Distans
Antal obligatoriska träffar: Inga obligatoriska träffar

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet
Urval: Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod: UMU-52608

Anmälan öppnade den 15 mars. Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Anmälan ska göras här.