Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara arkitektur och socialt rättvisa städer?

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Utbildningen präglas av fokus på hållbarhet och en utforskande och experimentell profil med lärare från hela världen.

Ekologiska utmaningar som klimatförändringar och sociala kriser som ojämlik lokal och global utveckling och migration ställer krav på arkitekturen att utveckla nya lösningar utifrån breda tvärvetenskapliga perspektiv. På Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad behandlas dessa komplexa frågeställningar i olika studios. Utifrån dina egna erfarenheter och etiska ståndpunkt vill programmet utmana den samtida konventionella arkitekturpraktiken och professionens framtid.
 

Utveckla ditt kritiska tänkande

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad är uppbyggt kring studios med olika tematiska inriktningar. Du får arbeta med att utforska nya kunskapsfält i relation till arkitektur och stadsplanering i en studiemiljö som liknar ett laboratorium. Syftet är att utveckla ditt eget kritiska tänkande och i utforskandet av dessa kunskapsfält utveckla och tillämpa nya perspektiv, designa alternativa arkitektoniska förslag, strategier och metoder som kan bidra till förändring i dagens samhälls- och stadsutveckling.
 

Fokus på hållbarhet

Viktiga inslag i utbildningen är social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet, arbete i olika skalor, experimenterande med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt byggande och arkitektoniska ingrepp och iscensättningar i den fysiska miljön.
Masterprogrammet utgår från experimentell pedagogik där teoretisk kunskap integreras med processorienterat och konstnärligt undersökande. Ämnesutvecklingen sker i det utforskande och konstnärliga närmandet till praktiken och professionen.
 

All undervisning på engelska

Under de tre första terminerna löper två seminariekurser och en synteskurs i form av ett designprojekt parallellt genom utbildningen. Under fjärde terminen genomförs ett examensprojekt. Seminariekurserna introducerar och fördjupar teoretiska och tekniska begrepp, metoder och processer samt frågor kring professionen och yrkesutövningen.
Designprojekten utförs i olika studios vilket ger dig möjlighet att välja olika inriktningar efter personligt intresse. Utbildningen ges på engelska av lärare med bakgrund från olika länder och med specialiserade ämneskunskaper.
 

Experimenterande arbetsmetoder

Genom undersökande och processorienterade metoder utforskas designprocessen. Arbetsmetoder prövas och utvecklas genom okonventionellt experimenterande som i ett laboratorium där prototyper, modeller, projekt och idéer testas med målsättningen att utveckla alternativa strategier som kan skapa nya former och metoder inom arkitektur, design och urbanism. Här skapas förutsättningarna för ett arbetssätt som innebär en kollaborativ arkitekturkultur och praktik där strategier och förslag utvecklas genom samarbete. Syftet är att skapa en arbetsmiljö där individer kan utveckla frågeställningar och projekt, både individuellt och i grupp, i en kollektiv strävan att skapa en gemensam kunskapsbas. Undervisningen har sitt fokus på att ge dig som student kraft och möjlighet att utvecklas och utifrån en helhetssyn på utbildningen. Vi arbetar i seminarier och rundabordsdiskussioner och ser självutvärdering och feedback som en interaktiv och öppen samtalsprocess.

Utbildningen leder till en konstnärlig masterexamen vilket innebär att du kan arbeta med arkitektur och stadsplanering i såväl privat som offentlig sektor. Programmets internationella prägel ger god förberedelse för arbete i såväl Sverige som i resten av världen. Här ges även goda förutsättningar för dig som vill forska inom ämnet. 

Mer information

  • En dag på Arkitekthögskolan

    Hur ter sig vardagen på Arkitekthögskolan för personal och studenter? Följ med en vanlig dag.