Anmälan & behörighet

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad, 120 hp

Startar: Höstterminen 2022
Studieort: Umeå
Undervisningsspråk: Engelska
Studieform: 100%, Normal

Behörighet: Kandidatexamen om minst 180 hp i huvudområdet arkitektur samt arbetsprover/portfolio. Engelska B/6.

Urval: Urvalet sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover/portfolio. Ansökan görs i två steg.

  • Steg 1: Ansökan sker online via antagning.se
  • Steg 2: Portfolio skickas till Arkitekthögskolan, läs mer nedan.

 

1:a antagningsomgången

Anmälningskod: UMU-M5032

Sista anmälningsdag 1:a antagningsomgången: 2022-01-15

Anmälan: Du anmäler dig på Universityadmissions.se

 

2:a antagningsomgången

Anmälningskod: UMU-05032

Sista anmälningsdag: 2022-04-19

Anmälan: Anmälan är öppen mellan den 15 mars 2022 och 19 april 2021. Du anmäler dig på antagning.se

Studieavgifter: Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se
  

Portfolio

När du ansöker till Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad ska du skicka in arbetsprover.

Innehåll

Din portfolio ska innehålla ett urval av projekt som visar på dina förmågor och färdigheter inom arkitektur. Den skall ge en bild av din arbetsprocess, hur du utvecklar idéer, samt din förmåga att kritiskt reflektera över dina arbeten och dess sociala, politiska och etiska dimensioner.

Du ska inkludera en kort beskrivning av den kontext i vilken vardera arbete har utförts (såsom uppgift, förutsättningar, mål, m.m.).

Krav

  • Din portfolio ska skickas in digitalt som ett (1) dokument i PDF-format.

  • Filstorleken får inte överstiga 10 Mb

  • Ditt fullständiga namn, e-postadress och din anmälningskod måste anges på första sidan av din portfolio.

  • Ange om projekten har genomförts självständigt eller i grupp.

  • Ange om några av projekten har genomförts under praktik eller under yrkesutövning.

Observera

  • Följ instruktionerna noggrant så att vi kan behandla din ansökan.

  • Skicka inte in några papperskopior på dina arbetsprover. Material som skickas in via post kommer ej att bedömas.

 

Inlämning av portfolio

Din digitala portfölj ska skickas in via e-post direkt till Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (den skall inte laddas upp på Antagning.se).

Materialet skall vara oss tillhanda senast under sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.  Se viktiga datumAntagning.se.

Skicka din portfolio till uma.admissions@umu.se.