Programöversikt

Utbildningsplan

Utbildningsplan för masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

Upplägg

Programmets tre första terminer har alla samma uppläggning; en synteskurs som går parallellt med två seminariekurser. Sista terminen genomför studenten ett självständigt arbete. Alla dessa kurser är baskurser på programmet. Studenten kan välja att genomföra synteskurserna i en av flera studios.

Seminariekurs 1a-3a  introducerar och fördjupar teoretiska begrepp, metoder och processer, dvs kursen har ett primärt fokus på de nationella målen mot kunskap och förståelse. Under Synteskurs 1-3 ska studenten i studioform omsätta teori till konstnärlig praktik, dvs studenten ska utveckla sin färdighet och förmåga som de beskrivs i de nationella målen. Under Seminariekurs 1b-3b ska studenten individuellt reflektera och diskutera kring den konstnärliga praktiken som försiggår i motsvarande Synteskurs, dvs studenten ska visa på den värderingsförmåga och förhållningssätt som de nationella målen beskriver. 

All undervisning sker på engelska.