Sommarkurs: Arkitektur, utforskning och reflektion
7,5 högskolepoäng
Grundnivå fortsättningskurs
Sommartermin 2022

Denna sommarkurs erbjuder möjlighet för arkitekturstudenter att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Kursen består av olika valbara workshops med olika teman och metoder. Dessa workshops kan ändras mellan olika kurstillfällen. Inom kursen undersöker vi vilken roll arkitekturen kan ha i förhållande till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultaten är viktiga aspekter av kursen. Observera att du som sökande ska rangordna vilka workshops du helst vill delta i men inte garanteras plats i ditt förstahandsval. Kursen hålls på engelska.

Workshops i kursen

För sommarterminen 2022 finns tre workshops inom ramarna för kursen:
Alvar & Aino Aalto at ground level
Architecture for Peace:Help build Peace in a divided Bosnia & Herzegovina
Exploring Rome: Urban regeneration through heritage and nature

För information om hur du ansöker och hur du ska rangordna och motivera dina önskemål om workshops finns mer information på den engelskspråkiga kurssidan här.

Allmän information

Kursen startar den 13 juni 2022 och slutar den 21 augusti 2022.
Anmälningsomgången öppnade 18 februari och stängde 15 mars 2022. Sista dag att skicka in motivationsbrev och portfolio var 30 mars 2022.

Mer information finns på den engelskspråkiga kurssidan här.