Anmälan och behörighet

Arkitektur, utforskning och reflektion, 7.5 hp

Behörighet

För att vara behörig till kursen ska du utöver grundläggande behörighet för universitetsstudier även ha avklarat minst 30 högskolepoäng i huvudområdet arkitektur samt ha dokumenterad erfarenhet i form av arbetsprover och motivationsbrev. Engelska B/6.

Urval

Urvalet sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade arbetsprover/portfolio och motivationsbrev.

Ansökan

Du ansöker till kursen på antagning.se, samt skickar in en digital portfolio och motivationsbrev till Arkitekthögskolan.

Portfolio

Din portfolio ska innehålla ett urval av projekt som visar på dina förmågor och färdigheter inom arkitektur. Den skall ge en bild av din arbetsprocess, hur du utvecklar idéer, samt din förmåga att kritiskt reflektera över dina arbeten och dess sociala, politiska och etiska dimensioner.

Du ska inkludera en kort beskrivning av den kontext i vilken vardera arbete har utförts (såsom uppgift, förutsättningar, mål, m.m.).

Krav

  • Din portfolio ska skickas in digitalt som ett (1) dokument i PDF-format.

  • Filstorleken får inte överstiga 10 Mb

  • Ditt fullständiga namn, e-postadress och din anmälningskod måste anges på första sidan av din portfolio.

  • Ange om projekten har genomförts självständigt eller i grupp.

  • Ange om några av projekten har genomförts under praktik eller under yrkesutövning.

Observera

  • Följ instruktionerna noggrant så att vi kan behandla din ansökan.

  • Skicka inte in några papperskopior på dina arbetsprover. Material som skickas in via post kommer ej att bedömas.

Motivationsbrev

I ditt motivationsbrev vill vi att du motiverar varför du vill gå kursen, samt rangordnar de onlinebaserade workshops som ingår i kursen. Texten ska vara maximalt 400 ord.

Du kan rangordna upp till tre alternativ men tänkt på att bara ranka de alternativ som du är intresserad av att delta i. Dvs, kan du bara tänka dig att delta i kursen om du får en plats i ett av alternativen, ange då bara det alternativet.

 

Inlämning

Din digitala portfölj och motivationsbrev ska skickas in via e-post direkt till Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (den skall inte laddas upp på Antagning.se). 

Skicka din portfolio till uma.admissions@umu.se. I ämnesraden ska du ange "SOMMARKURS" följt av ditt namn.

Motivationsbrev och portfolio skall vara oss tillhanda senast under sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse. Detta datum är 30 mars 2022.

Ansök till kursen här:

https://www.umu.se/utbildning/kurser/arkitektur-utforskning-och-reflektion/